Hệ thống giáo dục tại Úc
Úc có đủ các lựa chọn về học tập dành cho du học sinh, với hơn 1.200 trường học và 22.000 khóa học để lựa chọn.
Bạn có thể học mọi cấp lớp từ tiểu học và trung học, đến đào tạo và giáo dục hướng nghiệp (VET), từ các khóa Anh ngữ đến giáo dục sau trung học (kể cả các trường đại học). Việc giảng dạy tại các trường đại học thông thường được tổ chức thành nhóm diễn thuyết lớn và các nhóm hướng dẫn nhỏ.
Bất kể ngành học nào mà bạn đang theo hay bạn sẽ dành bao nhiêu thời gian để học, luật pháp Úc cũng đẩy mạnh nền giáo dục có chất lượng và bảo vệ du học sinh. Luật này bao gồm Đạo luật Dịch vụ giáo dục dành cho du học sinh (ESOS) 2000 và Quy tắc hành nghề quốc gia dành cho các cơ quan đăng ký và các tổ chức giáo dục và đào tạo du học sinh năm 2007 (Đạo luật quốc gia). Các đạo luật này quy định các tiêu chuẩn thống nhất trên cả nước đối với các tổ chức giáo dục và đào tạo du học sinh.
Giáo dục đại học
Giáo dục đại học bao gồm sau trung học (các trường đại học) và giáo dục và đào tạo hướng nghiệp (VET và các trường cao đẳng TAFE).
Cơ cấu văn bằng Úc
Hệ thống giáo dục Úc được phân biệt với hệ thống giáo dục của các nước khác bởi Cơ cấu văn bằng Úc (AQF). AQF là một chính sách quốc gia thể hiện các văn bằng có liên quan với nhau như thế nào ở từng cấp độ giáo dục.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: www.studyinaustralia.gov.au/global/australian-education/education-system
Nguồn tài liệu:
www.studyinaustralia.gov.au/global/australian-education/education-system

( Trích Nguồn intenet )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *