NỘI QUY LỚP HỌC NGOẠI NGỮ

 1. NỘI QUI GIÁO VIÊN

  1- Đi dạy đúng giờ qui định.
  2- Trang phục gọn gàng, lịch sự.
  3- Nghỉ dạy phải thông báo với cán bộ phụ trách lớp học.
  4- Chuẩn bị kế hoạch bài giảng trước mỗi buổi dạy và đảm bảo chất lượng đào tạo theo yêu cầu.
  5- Theo sát và đánh giá tiến bộ của từng học sinh trong suốt quá trình học.
  6- Phối hợp với cán bộ phụ trách lớp học thực hiện liên lạc giữa gia đình và học viên.

  B. NỘI QUI HỌC SINH


1- Đi học đúng giờ.
2- Ra khỏi lớp trong giờ học phải xin phép giáo viên đứng lớp.
3- Nghỉ học phải có lý do chính đáng và phải thông báo với cán bộ phụ trách lớp học và giáo viên.
4- Tự ý nghỉ học 5 buổi không có lý do Viện sẽ quyết định cho thôi học và không hoàn học phí.
5- Học bài và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp.
6- Trong giờ học phải ngồi ngay ngắn. Nghiêm túc nghe giảng, ghi chép bài đầy đủ.
7- Không được nói chuyện, làm việc riêng trong giờ học.
8- Không hút thuốc, nghe điện thoại và ăn uống trong lớp học.
9- Có ý thức giữ gìn trật tự, vệ sinh chung.
10- Đóng học phí đầy đủ trong thời hạn qui định.
Tất cả giáo viên, học sinh đều có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh những qui định trên.

                          VIỆN NGHIÊN CỨU  PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

 Xác nhận của  học sinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *